Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED

Prowadzi prace naukowe, rozwojowe, wdrożeniowe w zakresie biotechnologii medycznej

i farmaceutycznej, ochrony zdrowia. Jesteśmy innowacyjną, nowoczesną firmą działającą na pograniczu nauki, nowoczesnych technologii i produkcji.

© 2018 BIOLAMED Sp. z o.o.