© 2018 BIOLAMED Sp. z o.o.

O nas

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED jest instytutem naukowo – badawczym. Zakres działania Instytutu związany jest

z biotechnologią, ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym. W Instytucie pracuje ponad 10 osób, z czego większość,

to pracownicy naukowi.

 

Misją Instytutu Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED jest:

prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie nowych technologii

budowanie obrazu i pozycji Instytutu w środowisku naukowym

 

Misję tę Instytut realizuje poprzez:

prowadzenie prac badawczo – rozwojowych

wdrażanie do produkcji opracowywanych innowacyjnych technologii

działalność usługową na rzecz jednostek obcych

 

Instytut współpracuje zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi jednostkami naukowymi oraz z innymi podmiotami z branży

farmaceutyczno – medycznej.