Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych

O nas

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED jest instytutem
naukowo – badawczym. Zakres działania Instytutu związany jest z biotechnologią, ochroną zdrowia oraz przemysłem farmaceutycznym. W Instytucie pracuje ponad 10 osób,
z czego większość, to pracownicy naukowi.

Misją Instytutu Biotechnologii i Badań Medycznych BIOLAMED jest: 

prowadzenie innowacyjnych badań naukowych w zakresie biotechnologii oraz opracowywanie i wdrażanie nowych technologii

budowanie obrazu i pozycji Instytutu w środowisku naukowym

Misję tę Instytut realizuje poprzez:

prowadzenie prac badawczo – rozwojowych

wdrażanie do produkcji opracowywanych innowacyjnych technologii

działalność usługową na rzecz jednostek obcych

Instytut współpracuje zarówno z krajowymi jak i zagranicznymi jednostkami naukowymi
oraz z innymi podmiotami z branży farmaceutyczno – medycznej.

Kontakt

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych 

BIOLAMED Sp. z o.o.

NIP: 966 211 54 97, REGON: 368394672

15-430 Białystok, ul. Przejazd 2A lok. 107

kom. +48 792 325 111, kontakt@biolamed.pl