Oferta

Identyfikacja związków na podstawie badania GC-MS

 • identyfikacja związków chemicznych w materiałach roślinnych oraz produktach na bazie roślin
 • analiza ilościowa wybranych aminokwasów: L-Seryna, L-Treonina, L-Valina
 • analiza ilościowa hydroksykwasów np. kwasu azelainowego, kwasu bursztynowego, jabłkowego itp.
 • analiza ilościowa mocznika
 • analiza ilościowa kumaryny
 • pomiar lepkości oraz pomiary pH

Wszystkie analizy chemiczne prowadzane są z wykorzystaniem techniki chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas GC-MS. 

Badania mikrobiologiczne pod kątem zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiałów i produktów, badania aktywności przeciwdrobnoustrojowej, badanie czystości mikrobiologicznej próbek spożywczych czy przemysłowych.

Badania patomorfologiczne

 • Histopatologiczne badanie biopsyjne (1 bloczek/preparat: 1-2 wycinki bez konieczności ich seryjnego skrawania) 
 • Cytologiczne badanie biopsyjne (materiał przesłany w 1 naczyniu) 
 • Histopatologiczne badania biopsyjnych 
 • Cytologiczne badanie urologiczne 
 • Cytologiczna diagnostyka onkologiczna szyjki macicy 
 • Badanie ultrastrukturalne 
 • Badanie immunofluorescencyjne
 • Badanie immunohistochemiczne (1 przeciwciało) 
 • Badanie histochemiczne 
 • Badanie śródoperacyjne 

Badania z zakresu biologii molekularnej

 • Wykrywanie DNA wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) w wymazach z określeniem przynależności wykrytego wirusa do grupy wysokiego ryzyka (HPV 16, HPV 18, HPV 33) lub niskiego ryzyka (HPV 6 i HPV 11) zachorowania na raka 
 • Wykrywanie DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w osoczu/surowicy krwi oraz bioptatach wątroby 
 • Detekcja RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) we krwi pełnej lub bioptatach wątroby (reakcja RT-nested-PCR) 
 • Wykrywanie DNA wirusa cytomegalii (CMV) w moczu, krwi lub płynie mózgowo-rdzeniowym 
 • Wykrywanie DNA wirusa Ebsteina-Barra (EBV) 
 • Wykrywanie mutacji polimerazy HBV metodą RFLP (odporność na lamiwudynę) (HBVR)
 • Ocena stężenia DNA HBV (real-time PCR) (HBVS)
 • Wykrywanie DNA wirusa BKV
 • Oznaczanie stężenia DNA wirusa BKV
 • Wykrywanie DNA Candida spp.
 • Wykrywanie DNA Aspergillus spp.
 • Wykrywanie DNA Toxoplasma gondii
 • Oznaczenie mutacji receptora EGF
 • Oznaczenie ekspresji receptora EGF
 • Oznaczenie mutacji genu KRAS
 • Wykrywanie mutacji w eksonie 11 i 15 genu BRAF

Badania z zakresu diagnostyki medycznej

BIOLAMED współpracuje z Medycznym Laboratorium Diagnostycznym MEDREX

Kontakt

Instytut Biotechnologii i Badań Medycznych 

BIOLAMED Sp. z o.o.

NIP: 966 211 54 97, REGON: 368394672

15-430 Białystok, ul. Przejazd 2A lok. 107

kom. +48 792 325 111, kontakt@biolamed.pl